Byggvask for entreprenører

Byggvask
Mconsult Renhold har drevet med byggvask siden 2005.

Med fleksibilitet og smidighet har vi hjulpet entreprenører med byggvask i 15 år

Del med venner:        

Med fleksi­bilitet og smidighet har Mconsult Renhold hjulpet entre­pre­nører til å få fornøyde kunder siden 2005.

Av og til går ikke alt som planlagt i bygge­prosessen. Hvis bygge­prosessen blir forsinket, er vi et renholds­byrå som til­passer oss den nye time­planen din.

Gjennomsnittsvurdering 4.9 basert på 12 anmeldelser

Byggvask

Vi har brukt Mconsult det siste året på byggvask, og det har funket bra. Nå har de også fått rengjøring av brakker. De er til å stole på, og tar tak i ting. Tidligere hadde vi endel reklamasjon, men etter at vi begynte å bruke Mconsult er det blitt veldig bra. Vi er godt fornøyd. De er kanskje ikke billigst, men de er de beste.

Byggvask

Dem kommer når dem sier, så dem er veldig lett å ha med å gjøre. Vi har ingen klager fra kundene; alle bare skryter. Det funger veldig bra, og vi kommer til å bruke dem mer.

Byggvask

De har rengjøring av 25 leil og brakker. Dem kommer når dem sier, så dem er veldig lett å ha med å gjøre. Vi har ingen klager fra kundene. Alle bare skryter. Det funger veldig bra, og vi kommer til å bruke dem mer.

Byggvask

Mconsult stiller alltid opp og gjør en god jobb med renhold av leiligheter før overtagelse.

Byggvask

Vi synes det er en stor fordel at sjefen i Mconsult, Marianne, er hands on. Hun vasker og tar tak i ting og er ei flink dame. Hun fikser ting med en gang. Det viktigste for oss er fornøyde leietakere, og jeg har bare fått positive tilbakemeldinger siden vi begynte å bruke Mconsult.

Byggvask

Trår til og er veldig pliktoppfyllende. Bruker dem til vasking av hus, og har ikke noe problem å anbefale dem

Byggvask

Jeg har kjent Marianne i , og Mconsult er en veldig bra samarb.partner. De er utrolig flinke og de stiller opp på kort varsel, noe som er viktig for oss, og hun er ekstremt flink på det området. De er punktlige og de er ferdig når de skal være ferdig, og vi kan stole på at de leverer.

Byggvask

Marianne og jentene er pålitelige og gjør jobben med bra resultat. Leverer i andre enden, de gjør det de skal og er hyggelige mennesker. Vi har brukt Mconsult Renhold siden , og nå sist overleverte vi Rådhuset i Drammen. Maks karakter er fem? Kan jeg gi seks?

Byggvask

Lierhus AS er et ferdighus­firma som leverer 25-30 enheter pr år. Disse husene leveres til slutt­kundene ferdig vasket.

Vi bruker Mconsult til ut­vasking og er super­fornøyde med å ha de som vår under­leverandør. De leverer alltid, er samvit­tighets fulle og gjør ofte mer enn det som er avtalt for å bli ferdige til avtalt tid. De stiller opp om de innimellom får veldig kort tid fra husene er ferdig til de skal leveres ryddet og vasket til sluttbruker.

Vi har samarbeidet i flere år nå og har aldri fått klager fra sluttbruker.

Byggvask

Vi brukte Mconsult Renhold til å vaske ned industri­bygg på 5500 m² som inkluderte vaske­hall, kontorer og lager­hall. Altså komplisert rengjøring.

Det hele ble veldig bra løst av Mconsult Renhold, som satte opp egen mann som organiserte prosjektet. De var fleksible, leverte uten ekstra kost­nader og over­holdt pris og til­bud selv om flyt­ting på­gikk samtidig. De møtte opp når dem skulle møte opp, gjorde det de skulle gjøre, og stilte opp utenfor arbeidstid.

Byggvask

Pliktopp­fyllende, og gjør en god jobb. Har brukt henne på sikkert 30 jobber, og har bare lov­ord å si. Hun kommer med folka som trengs: trengs det fire, så kommer hun med fire – og trengs det åtte, så kommer hun med åtte. Hun møter opp, og gjør en god jobb.

Byggvask

Kjempefornøyd! Hun kommer når hun skal, og hun er ferdig når hun skal. Aldri reklama­sjoner, og har bare opp­levd positive ting med Marianne. Er det mye søppel, så ringer jeg Marianne, også tar hun det. Jeg har kjent Marianne i 15–20 år, og vi har jobbet mye sammen. Jeg er bare kjempe­fornøyd. Marianne er meget positiv, og dem som jobber for henne er også meget positive.

Ring nå, og få en god pris på rengjøringen

Gratis befaring i Drammen og byens nabokommuner

Kontakt Marianne nå:

Tel./sms: 478 65 343

Mconsult Renhold

Portrettbilde av Marianne Refsnes. Fotograf: Hoff Fotografen
Eier og daglig leder,
Marianne Refsnes
Tel: 478 65 343
Godkjent ren­holds­bedrift

Vi er god­kjent av Arbeids­til­synet, og driver lovlig rengjøring.

Som god­kjent ren­holds­virk­som­het er vi til­knyttet god­kjent bedrifts­helse­tjenste, og opp­fyller kravene i arbeids­miljø­loven: skrift­lige arbeids­avtaler, betaler arbeids­takere tariff­lønn og sikrer arbeids­takere økonomisk kompen­sa­sjon i til­felle yrkesskade.

proudly made by
Retell logo