Marianne og jentene

Gulvvask med våtmopp

Spesialisert på rengjøring i Drammen, og kjent for vår pålitlighet, fleksibilitet og service

Del med venner:        

Vi har opparbeidet oss gode referanser, og vi er kjent for å være pålitlige, fleksible, service­innstilte og nøye. Se bare på referansene våre!

De fleste jobbene våre er i Drammen og nabo­kommunene, men vi tar også på oss større oppdrag i Oslo og Vestfold.

Med under én prosent syke­fravær, gode referanser og glade jenter, garanterer jeg tilfreds­­stillende renhold og jenter du kan stole på.

Hvis vaskinga er OK så er mye annet også OK, og de som investerer i oss synes ofte de får mer tilbake enn de putter inn.

Marianne Refsnes
Eier og daglig leder

Ring nå, og få en god pris på rengjøringen

Gratis befaring i Drammen og byens nabokommuner

Kontakt Marianne nå:

Tel./sms: 478 65 343

Mconsult Renhold

Portrettbilde av Marianne Refsnes. Fotograf: Hoff Fotografen
Eier og daglig leder,
Marianne Refsnes
Tel: 478 65 343
Godkjent ren­holds­bedrift

Vi er god­kjent av Arbeids­til­synet, og driver lovlig rengjøring.

Som god­kjent ren­holds­virk­som­het er vi til­knyttet god­kjent bedrifts­helse­tjenste, og opp­fyller kravene i arbeids­miljø­loven: skrift­lige arbeids­avtaler, betaler arbeids­takere tariff­lønn og sikrer arbeids­takere økonomisk kompen­sa­sjon i til­felle yrkesskade.

proudly made by
Retell logo