Rengjøring Drammen og omegn

Gulvvask med våtmopp

Vi utfører renhold for både privat og næring i Drammen og nabokommuner. Vi tar også på oss større oppdrag i Oslo og Vestfold.

Del med venner:        
Mconsult Renhold er registrert hos Arbeids­til­synet som god­kjent ren­holds­bedrift. Når du bruker oss unngår du negativ omtale i mediene, som for eksempel parti­leder i Venstre, Trine Skei Grande, har fått. Selv om renholds­byrået er den ansvarlige parten, er det Skei Grande som får gjennomgå.

Godkjent ren­holds­bedrift

Mconsult Renhold er godkjent ren­holds­bedrift. Ansatte får faglig opp­læring, rett på syke­penge­r og tariff­lønn, og de opp­arbeider seg pensjonspoeng. Ansatte er forsikret og vi tilbyr bedrifthelsetjeneste, samt at de får treningskort.

Lavt syke­fravær

Lavt syke­fravær og god logi­stikk er blant våre styrker. Du kan være sikker på at vi møter opp når vi skal, og hvis noen hos oss (mot enhver for­modning) er syke har vi alltid ekstra res­surser å sette inn.

Se gjerne hva kundene våre sier om oss.

God logi­stikk

De fleste jobbene våre er i Drammen og nabo­­kommuner, men vi tar også på oss større opp­drag i Oslo og Vestfold. Vi er gode på å planlegge, og får høre at vi kommer med det personellet som er nødvendig.

Se gjerne hva kundene våre sier om oss.

Erfaring med de tøffe jobbene

Vi har daglig ren­hold hos flere av Drammens restau­ranter og natt­klubber, og der trener vi hver dag på å bli enda bedre.

Og det blir vi.

Hvis du ikke har gjort det enda; se hva kundene våre sier om oss.

Ring nå, og få en god pris på rengjøringen

Gratis befaring i Drammen og byens nabokommuner

Kontakt Marianne nå:

Tel./sms: 478 65 343

Mconsult Renhold

Portrettbilde av Marianne Refsnes. Fotograf: Hoff Fotografen
Eier og daglig leder,
Marianne Refsnes
Tel: 478 65 343
Godkjent ren­holds­bedrift

Vi er god­kjent av Arbeids­til­synet, og driver lovlig rengjøring.

Som god­kjent ren­holds­virk­som­het er vi til­knyttet god­kjent bedrifts­helse­tjenste, og opp­fyller kravene i arbeids­miljø­loven: skrift­lige arbeids­avtaler, betaler arbeids­takere tariff­lønn og sikrer arbeids­takere økonomisk kompen­sa­sjon i til­felle yrkesskade.

proudly made by
Retell logo