Trappevask i borettslag

Rene vinduer i trappeoppgang

Kommuniserer godt og ordner feil men en gang

Del med venner:        

Vi holder trapper og felles­areal rent for deg. Vi kommer når vi skal, og retter opp feil uten spørsmål. Skulle det oppstå noe, bare ringer du oss, så ordner vi resten. Vi har mange referanser, og vi har vist at vi er til å stole på.

Hvis vi møter opp hos deg, og du vil bytte tids­punkt, betaler du kun for den reelle tiden vi har brukt. Ingen overraskelser!

Gjør som Torsvei borettslag, og bruk oss til å vaske fellesarealet

Ring Marianne nå: 478 65 343

Gjennomsnittsvurdering basert på 1 anmeldelser

Renhold av trapper og fellesareal i borettslag

Marianne vasker felles­arealet i fire blokker. God kom­mu­ni­ka­sjon er hennes store fordel. Hun er veldig lett å kommu­ni­sere med: feil ordnes med en gang, og både ren­gjør­ing og punkt­lighet er etter kontrakt. Jeg husker ikke når vi inn­gikk kon­trak­ten, men hun har vasket her i mange år. Det er en fryd å ha med henne å gjøre. Opp­står det noe, så er det én tele­fon og alt er ordnet. Det letter arbeidet for meg, og jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten Marianne.

Ring nå, og få en god pris på rengjøringen

Gratis befaring i Drammen og byens nabokommuner

Kontakt Marianne nå:

Tel./sms: 478 65 343

Mconsult Renhold

Portrettbilde av Marianne Refsnes. Fotograf: Hoff Fotografen
Eier og daglig leder,
Marianne Refsnes
Tel: 478 65 343
Godkjent ren­holds­bedrift

Vi er god­kjent av Arbeids­til­synet, og driver lovlig rengjøring.

Som god­kjent ren­holds­virk­som­het er vi til­knyttet god­kjent bedrifts­helse­tjenste, og opp­fyller kravene i arbeids­miljø­loven: skrift­lige arbeids­avtaler, betaler arbeids­takere tariff­lønn og sikrer arbeids­takere økonomisk kompen­sa­sjon i til­felle yrkesskade.

proudly made by
Retell logo