Kontorvask – rengjøring av mindre kontor

Kontorvask: Gulvvask med våtmopp

Har du eget kontor eller kontorfellesskap, så kan vi holde det rent for deg

Del med venner:        

Vi har mange, og gode, referanser fra forskjellige bransjer som stoler på oss. Det er trygt å sette bort vasken til oss.

Vi kommer når vi skal og med ressursene som trengs. Hvis du trenger å flytte rengjøringen til annet tidspunkt, for eksempel på grunn av møtevirksomhet, så justerer vi oss. Det er best om du sier i fra så tidlig som mulig om rengjøringen må flyttes, men du betaler uansett ikke mer enn for tiden vi faktisk har brukt.

Se våre referanser.

Gjennomsnittsvurdering basert på 1 anmeldelser

Kontorvask

Vi er veldig fornøyd med Mconsult Renhold. Vi har brukt dem lenge, og vi bruker dem flere steder. Blide, hyggelige, og tar ting på sparket. Vel­vil­lig i for­bindelse med klager. Når det har vært noe å sette fingeren på så retter Marianne det med en gang. Det hele fun­gerer veldig bra. Hun er lett å få tak i, og løser pro­blemene raskt. Er det noe, så er det bare «bang-bang» så fikser hun det.

Ring nå, og få en god pris på rengjøringen

Gratis befaring i Drammen og byens nabokommuner

Kontakt Marianne nå:

Tel./sms: 478 65 343

Mconsult Renhold

Portrettbilde av Marianne Refsnes. Fotograf: Hoff Fotografen
Eier og daglig leder,
Marianne Refsnes
Tel: 478 65 343
Godkjent ren­holds­bedrift

Vi er god­kjent av Arbeids­til­synet, og driver lovlig rengjøring.

Som god­kjent ren­holds­virk­som­het er vi til­knyttet god­kjent bedrifts­helse­tjenste, og opp­fyller kravene i arbeids­miljø­loven: skrift­lige arbeids­avtaler, betaler arbeids­takere tariff­lønn og sikrer arbeids­takere økonomisk kompen­sa­sjon i til­felle yrkesskade.

proudly made by
Retell logo