Vindusvask

Josef vasker vindusfasade ut mot gaten

Ring oss for årlig avtale så slipper du å tenke på vindusvask

Del med venner:        

Vi har mange, og gode, referanser fra forskjel­lige bransjer som stoler på oss. Det er trygt å sette bort vasken til oss.

Vi kommer når vi skal og med ressur­sene som trengs. Hvis du trenger å flytte ren­gjør­ingen til annet tids­punkt, for eksempel på grunn av møte­virksomhet, så justerer vi oss. Det er best om du sier i fra så tidlig som mulig om ren­gjør­ingen må flyttes, men du betaler uansett ikke mer enn for tiden vi faktisk har brukt.

Se våre referanser.

Ring nå, og få en god pris på rengjøringen

Gratis befaring i Drammen og byens nabokommuner

Kontakt Marianne nå:

Tel./sms: 478 65 343

Mconsult Renhold

Portrettbilde av Marianne Refsnes. Fotograf: Hoff Fotografen
Eier og daglig leder,
Marianne Refsnes
Tel: 478 65 343
Godkjent ren­holds­bedrift

Vi er god­kjent av Arbeids­til­synet, og driver lovlig rengjøring.

Som god­kjent ren­holds­virk­som­het er vi til­knyttet god­kjent bedrifts­helse­tjenste, og opp­fyller kravene i arbeids­miljø­loven: skrift­lige arbeids­avtaler, betaler arbeids­takere tariff­lønn og sikrer arbeids­takere økonomisk kompen­sa­sjon i til­felle yrkesskade.

proudly made by
Retell logo