Restauranter og nattklubber

Marianne Refsnes gjør rent med steamer

Vask og renhold som tilfredsstiller gjester og mattilsyn

Del med venner:        

Vi sørger for at renhold og forefallende arbeid ferdig når Drammens mest populære restauranter og nattklubber åpner dørene.

Vi har lang erfaring med renhold spise- og serveringssteder, og vi har gode referanser.

Eventuelle mangler retter vi uten spørsmål.

Gjennomsnittsvurdering basert på 4 anmeldelser

Renhold serveringssted

Marianne og jentene er presise. Vaskinga er unna­gjort, og alt er klart når restau­ranten åpner klokka 11.00. Vi liker at det er de samme jentene som vasker over tid, sånn at det ikke er en ny person hver gang. Vi opp­lever også at når det er noe ufor­ut­sett, så kommer hun å fikser det med en gang.

Vi har brukt Marianne og jentene hennes på Goggen siden 2006, på Jonas siden 2006, og siste året på Bodega.

Marianne og jentene er dess­uten på­lit­lige. Det er veldig viktig i vår bransje. Før, da vi har brukt et annet vaske­byrå, for­svant både sprit og veksle­penger, men med Marianne og jentene hennes er det aldri noe tull. Det er også et kvali­tets­tegn at de jobber for andre restau­ranter i byen.

Renhold serveringssted

Jeg setter pris på at hun er flek­sibel og kommuni­serer godt.

Renhold serveringssted

Pliktopp­fyllende, og kommer når de skal komme.

Renhold serveringssted

Ikke noe problem å anbe­fale! Marianne er ryd­dig å for­holde seg til; hun stil­ler opp og føl­ger opp. Hvis det er noe, retter hun det uten spørs­mål. Til­gjeng­elig og service­orientert. Rett og slett bra dame med orden i sakene!

Ring nå, og få en god pris på rengjøringen

Gratis befaring i Drammen og byens nabokommuner

Kontakt Marianne nå:

Tel./sms: 478 65 343

Mconsult Renhold

Portrettbilde av Marianne Refsnes. Fotograf: Hoff Fotografen
Eier og daglig leder,
Marianne Refsnes
Tel: 478 65 343
Godkjent ren­holds­bedrift

Vi er god­kjent av Arbeids­til­synet, og driver lovlig rengjøring.

Som god­kjent ren­holds­virk­som­het er vi til­knyttet god­kjent bedrifts­helse­tjenste, og opp­fyller kravene i arbeids­miljø­loven: skrift­lige arbeids­avtaler, betaler arbeids­takere tariff­lønn og sikrer arbeids­takere økonomisk kompen­sa­sjon i til­felle yrkesskade.

proudly made by
Retell logo